פרשת השבוע – פרשת בא

פרשת בא היא אחת הפרשות האהובות עלי. כל סיפורי ספר בראשית הם מעניינים, חשובים ומהווים דוגמא ומופת לבני אדם באשר הם, אך לדעתי חסר בהם משהו – אין בהם הלכה, כלומר מצוות המיועדות לעם ישראל כולו. מצוות אשר יגדירו את הנורמה המבוקשת מהאדם הפשוט. למעשה, המצווה הראשונה בתורה נמצאת רק בפרשה שלנו – פרשת בא. עד כה ניתנו המצוות ליחידים, כלומר לאבות. כאן יש לנו את המצווה הראשונה אשר ניתנה לעם היהודי מראשיתו ועד ימינו אלה. מבחינתי, כמי שמתעניין בהיסטוריה של העם היהודי, יש לדבר משמעות רבה – מצוות שניתנו ליחיד הן קוריוז ממנו ניתן ללמוד לקח, מצוות שניתנו לכולם הם בסיס ללימוד אופן החשיבה היהודי וההתנהלות היום-יומית של קהילות ישראל בכל העולם ובכל הזמנים, עד ימינו אלה. לא מפליא למצוא שגם רש"י חושב באופן דומה. עוד בתחילת ספר בראשית, בפירושו הראשון לתורה, הוא כותב "לא היה צריך להתחיל את את התורה אלא (מהפסוק) 'החודש הזה לכם' שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל", פסוק זה (שמות, י"ב, 2), כבר לא קשה לנחש, נמצא בפרשת בא.

פרשת בא כוללת אירועים רבים וחשובים: שלושת מכות מצרים האחרונות, מפגשים טעונים בין פרעה ומשה ואהרון (אחד מהמפגשים הללו הוליד את הביטוי "בנערינו ובזקנינו" ביטוי אשר אימץ הסופר ש"י עגנון כשמו של אחד מסיפוריו היפים ביותר), מעמד הפסח המקורי וראשית יציאת מצרים, האיסור על החמץ, הטעם להנחת התפילין ועוד ועוד ועוד. אני, כפי שכבר יכולתם להתרשם, בחרתי לעסוק דווקא בפסוק "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות י"ב, 2) המהווה את המצווה הראשונה בתורה. אין זו מצווה זניחה, למעשה מניחה מצווה זו את הבסיס לכל המצוות התלויות בזמן משום שמצווה זו מניחה למעשה את הבסיס ללוח השנה היהודי – לוח השנה הירחי שראשיתו בחודש ניסן. הפירוש הבהיר ביותר לכך ניתן, איך לא, על-ידי רש"י העושה שימוש במדרש שמות רבה – "הראהו ( הקדוש ברוך הוא למשה) לבנה בחדושה ואמר לו כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש… על חודש ניסן אמר לו, זה יהיה ראש לסדר מניין החודשים".

יצאתי לרחובות ירושלים לחפש אחר ביטוי פיזי של נושא ראש החודש וחידושה של הלבנה. רגלי לקחו אותי לשכונת זכרון משה, אחת מחמשת השכונות בירושלים הקרויות על-שמו של משה מונטיפיורי. בעברה הייתה שכונה זו אות ומופת לקדמה והיא נחשבה לשכונה המודרנית ביותר של ירושלים ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה. השכונה היוותה סמל לישוב החדש בירושלים, בה הוקם גן הילדים העברי הראשון (הגננת הייתה חסיה פיינסוד-סוקניק, אמו של יגאל ידין והאשה שעל שמה נקרא רחוב הגננת שבשכונת גילה בירושלים), בה הוקמה הגימנסיה העברית בירושלים ובה התגוררו משכילים רבים דוגמת דוד ילין. כיום המצב שונה לחלוטין. במקום שכונה מודרנית ניתן לראות בתים מזדקנים וישנים והתושבים הם לא מצאצאי בני הישוב החדש, אלא דווקא אותם נציגים מובהקים של הישוב הישן. השכונה התחרדה לחלוטין. את מקום הגן העברי תפס גן בו מדברים ביידיש, קולנוע אדיסון ששכן בסמיכות והקרין, באופן מעורר מחלוקת, סרטים בשבת, נהרס ובמקומו בונים כיום מבנה ציבור אשר ישרת את האוכלוסיה החרדית. אך מעל לכל ניתן להתרשם מהמספר הרב של בתי הכנסת בשכונה ובסביבתה. מחוץ לחלקם ניתן להבחין בלוחות קידוש הלבנה.

שכונת זכרון משה בירושלים הייתה בעבר השכונה המודרנית ביותר בעיר - סיורים בירושלים עם ישי שביט

שכונת זכרון משה בירושלים הייתה בעבר השכונה המודרנית ביותר בעיר

מצוות קידוש הלבנה היא מצוות ראיה. אומרים אותה מחוץ לבית הכנסת, תחת כיפת השמים כאשר רואים את הלבנה "הצעירה". ניתן לומר אותה החל משלושה ימים לאחר ראש החודש ועד למחציתו אך מרבית המתפללים יעדיפו, על-פי קביעת ה'שולחן ערוך', לאמרה דווקא במוצאי השבת שחל להיות לאחר שלושה ימים מראש החודש. ציבור המתפללים נוהג לצאת אל מחוץ לבית הכנסת, אל מקום שמעצם טבעו אין בו אור רב בשעת זריחת הלבנה, ולהתפלל יחדיו. בבתי כנסת רבים נוהגים לכתוב את ברכת הלבנה באותיות גדולות על לוחות גדולים ולתלות אותם בסמוך לבית הכנסת. כידוע זהו המקור לביטוי 'אותיות קידוש לבנה' שמשמעו אותיות גדולות וברורות.

השטיבלאך של זכרון משה הומה בכל שעות היממה - סיורים בירושלים עם ישי שביט

השטיבלאך של זכרון משה הומה בכל שעות היממה

 

בבית הכנסת זיכרון משה ( ברחוב חפץ חיים 8 בשכונת זכרון משה) לקחו את עניין לוחות קידוש הלבנה צעד אחד קדימה ובמקום לוח אחד הציבו שני לוחות. אין זה מפתיע במיוחד, הרי בית כנסת זה הוא איננו בית כנסת רגיל אלא שטיבלאך, כלומר מקום התכנסות שבו מתקיימים מניינים רבים במשך כל היום והלילה. אם אדם, המקפיד על תפילה בציבור, התעורר מאוחר, הוא יוכל למצוא כאן מניין של שחרית מאוחרת ואם בחר אדם דווקא בשעה שתיים בלילה לתפילת הערבית – גם את מבוקשו זה יוכל למלא בשטיבלאך של זכרון משה. בשל כך, ואולי גם בשל הרמה הגבוהה של הדרשנים שפעלו ועדיין פועלים במקום, הפך בית הכנסת הזה לאחד מבתי התפילה ההומים ביותר בירושלים ובכל מוצאי שבת שחל לפחות שלושה ימים לאחר מולד הלבנה, תוכלו להצטרף מחוץ לבית הכנסת להמוני המתפללים העוסקים באמירת ברכת הלבנה, אותה לבנה שבשורש המצווה הראשונה של התורה. המצווה המוזכרת בפרשת בא.

אחד מלוחות קידוש הלבנה שמחוץ לבית הכנסת זכרון משה - סיורים בירושלים עם ישי שביט

אחד מלוחות קידוש הלבנה שמחוץ לבית הכנסת זכרון משה

 

חזרה לעמוד הבית – סיורים בירושלים

To the English post

נשלח ב ספר שמות, פרשת השבוע ברחובות ירושלים עם התגית: , , , , , , , , , ,